loading
 

   تهران - ايران

   021-22751170

ورزشگاه بانوان شهرداری

لابی ساختمان

ورودی لابی ورزشگاه بانوان شهرداری

در پروژه طراحی دکوراسیون و معماری داخلی لابی ورزشگاه بانوان شهرداری ، گروه مهندسی معماری بنا افرا در سمت مشاور و طراح در پروژه مذکور شروع به فعالیت نمود

نام مشتری

آقای دکتر نانسا

نوع پروژه

مشاوره ، طراحی ورودی ورزشگاه بانوان شهرداری

اطلاعات پروژه