loading
 

   تهران - ايران

   021-22751170

ساختمان فروش گروه داروگر

طراحی نما

طراحی نمای ساختمان فروش گروه داروگر

طراحی نمای ساختمان اداری و فروش گروه داروگر واقع در فضای کارخانه مرکزی به جهت افزایش ظرفیت کارخانه و بدلیل برنامه توسعه داخلی آن واحد تولیدی پس از ساخت اسکلت فلزی به این مجموعه محول گردید

شایان ذکر است دلیل استفاده از متریال آلومینیوم کامپوزیت به دلیل تمایل کارفرما به استفاده صرف از این متریال در نمای ساختمان مذکور بوده است

نام مشتری

آقای مولايی

نوع پروژه

طراحی نمای ساختمان

اطلاعات پروژه