loading
 

   تهران - ايران

   021-22751170

کارخانه آدران آرد آراد

ساختمان اداری

ساختمان اداری کارخانه آدران آرد آراد

در پروژه ساخت ساختمان اداری کارخانه آدران ارد آراد ، گروه مهندسی معماری بنا افرا در سمت مشاور و طراح نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات و نما در پروژه مذکور شروع به فعالیت نمود و در پی آن مسئولیت نظارت برساخت جهت ساخت ساختمان به عهده این مجموعه قرار گرفت
در حال حاضر پروژه ساخت ساختمان اداری در مرحله سفت کاری در حال اجرا می باشد و زمان تخمین شده جهت اجرای آن یک سال برآورد شده است.

نام مشتری

آقایان شهرکی

نوع پروژه

مشاوره ، طراحی و نظارت بر ساخت ساختمان اداری کارخانه آدران آرد آراد

اطلاعات پروژه